Henkilöstö

Menestyksemme perustuu osaavaan, hyvinvoivaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön, jolla on yhteinen intressi palvella asiakkaamme hyvin. Henkilöstön sitoutuminen sekä omaan työhönsä että yrityksen tavoitteisiin näkyy työn sujuvuudessa ja lopputuloksen laadussa.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta olisimme yhä parempi työnantaja kaikille Kuljetus Haverinen Oy:n työntekijöille.

Työntekijöiden osallistuminen, viihtyminen, kehittyminen, hyvinvointi ja työturvallisuus ovat yritysvastuumme ytimessä.

Yrityksemme työllistää tällä hetkellä n. 70 kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaista.

Koulutus ja työssä kehittyminen

Henkilöstön osaamista kehitetään ja vahvistetaan monipuolisella koulutuksella, työssä oppimisella, osaamisen jakamisella sekä tarjoamalla lakisääteisten koulutusten lisäksi muita tärkeitä alan koulutuksia.

Koulutukset ovat varmistamassa laadukkaan toiminnan jatkumista sekä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta. Koulutusten tarkoituksena on ollut myös varmistaa kuljettajien ammatillisia valmiuksia, terveyttä ja työssä jaksamista.

Henkilökunnalla on ajantasainen EU-direktiivin velvoittama kuljettajan ammattipätevyys.