Laatu

Laatu on yksi Kuljetus Haverinen Oy:n tunnetuimmista kilpailuvalteista. Yritykselle tunnusomaisia piirteitä ovat myös joustavuus, tavoitettavuus sekä parhaiden kuljetusratkaisuiden löytäminen.

Laadun varmistamiseksi olemme Kuljetus Haverinen Oy:ssä sitoutuneet seuraaviin periaatteisiin:

Huolellinen suunnittelu

  • Jokaiselle kuljetus, – muutto- ja varastoprojektille on oma suunnittelu- ja vastuuhenkilö. He vastaavat, että palvelu on suunniteltu hyvin ja se on toimiva sekä kustannustehokas asiakkaalle.
  • Luomme uusia sekä parannamme nykyisiä toimintamenetelmiämme ja palveluita vastaamaan asiakkaitten muuttuvia tarpeita.

Vastuullisuus

  • Huolehdimme säännöllisesti kalustomme toimivuudesta ja tarvittaessa uusimme kalustoamme, jotta pystymme vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kalusto on nykyaikaista ja ympäristönäkökohdat huomioiden vähäpäästöistä.
  • Käytämme ammattitaitoista ja koulutettua henkilökuntaa. Henkilökunnan osaamisesta huolehditaan ajantasaisin koulutuksin.
  • Henkilökunnan viihtyminen, kehittyminen, hyvinvointi ja työturvallisuus ovat osa yritysvastuuta.
  • Käsittelemme palautteet ja reklamaatiot viipymättä ja rakentavasti.

Aikataulun pitävyys

  • Kuljetus Haverinen Oy:n tavoitteena on tuottaa palvelu asiakkaalle virheettömänä ja sovittuna ajankohtana.