Haverinen Logisticsin saavuttama täydellinen NPS-tulos – Huippusuoritus asiakastyytyväisyydessä

Voiko asiakkaiden luottamusta, sitoutumista ja erinomaista asiakaskokemusta kuvailla paremmin kuin täyden 100 pisteen NPS-tuloksella? Meidän mielestä ei!

Teetimme asiakkaillemme NPS-tutkimuksen selvittääksemme asiakkaiden tyytyväisyys tasoa toimintaamme. NPS eli Net Promoter Score on kansainvälinen asiakasuskollisuutta mittaava mittari. Se mittaa asiakkaan kokemusta yrityksestä ja siihen liittyvää tyytyväisyyttä yhdellä kysymyksellä. Meidän tapauksessamme kysymys on: ” Oletko valmis suosittelemaan Haverinen Oy:tä jollekin sinun omassa sidosryhmässäsi (asteikolla 0-10)?”

NPS-mittari antaa yrityksille mahdollisuuden seurata asiakastyytyväisyyttä ja tunnistaa alueet, joilla parannuksia voi tehdä. Se on yleisesti käytetty työkalu liiketoiminnassa asiakaskokemuksen ja -uskollisuuden arvioimiseksi.

NPS-tulos vailla vertaistaan

Iloksemme voimme todeta, että asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä asioidessaan kanssamme, sillä saavuttamamme tulos on täydet 100 pistettä! Harvoin nähdään yrityksiä, jotka saavuttavat tämän tason asiakasuskollisuuden. Tämä saavutus asettaa yrityksemme kirkkaasti kilpailijoiden edelle, eikä vertailupohjaa löydy helposti vastaavista toimialoista.

”Tulos on täydet 100 pistettä!”

Tämän huippuluokan tuloksen taustalla on koko yrityksen sitoutuminen erinomaiseen asiakaspalveluun ja jatkuvaan parantamiseen. Olemme ottaneet NPS-mittarin käyttöön tehokkaana työkaluna asiakastyytyväisyyden seurannassa ja parannusmahdollisuuksien tunnistamisessa. Tämä on auttanut meitä tunnistamaan vahvuuksia ja heikkouksia, jotta voimme kehittää palveluitamme jatkuvasti entistä vastuullisempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. 

Hyvä asiakaspalaute on ollut avainasemassa tämän täydellisen NPS-tuloksen saavuttamisessa. Asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta Haverinen Logisticsin toiminnan laadusta, joustavuudesta sekä ammattitaitoisesta ja palvelevasta henkilökunnasta. Näitä elementtejä arvostetaan suuresti, ja ne ovat olleet keskeisiä tekijöitä asiakkaiden sitoutumisessa yritykseen.

Kehitystyö jatkuu hyvästä tuloksesta huolimatta

Vaikka olemme ylpeitä saavuttamastamme tuloksesta, emme sokeudu kehityskohteille. Tiedostamme virheiden mahdollisuuden ja pyrimme oppimaan yrityksenä jokaisesta vastoinkäymisestä. Pyrimme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen ja rehellisyyteen, joka parantaa entisestään jo hyvällä pohjalla olevaa asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä. 

Tämä täydellinen NPS-tulos ei olisi mahdollinen ilman meidän, Haverinen Logisticsin upeaa henkilöstöä ja lojaaleja asiakkaita. Yrityksen henkilökunta on sitoutunut tarjoamaan parasta mahdollista palvelua päivästä toiseen, ja asiakkaat ovat vastanneet tähän sitoutumiseen luottamuksella ja uskollisuudella. Saavuttamamme täydellinen NPS-tulos on osoitus sitoutumisestamme asiakaskeskeiseen toimintatapaan ja jatkuvaan parantamiseen. 

Tämä saavutus ei ole vain yrityksen, vaan myös sen henkilöstön ja asiakkaiden yhteinen voitto, joka vahvistaa asemaamme markkinoilla ja luo vankan perustan tulevalle menestykselle.