Muutto Oulussa? – Tämän verran se keskimäärin maksaa

Muutto tulee ajankohtaiseksi meille jokaiselle jossain vaiheessa elämää. Kartoitimme Oulun alueen muuttopalveluiden hintaeroja ja vastausnopeuksia. Tämän artikkelin tarkoitus on kertoa Oulun seudun muuttopalveluiden hintatasosta.

Oulun alueella toimii lukuisia muuttopalveluita tarjoavia yrityksiä aina paikallisista toimijoista valtakunnallisesti tunnettuihin yrityksiin. Lähdimme hakemaan tarjouksia eri kokoisilta yrityksiltä hyödyntäen jokaisen muuttotarjous-lomaketta seuraavilla tiedoilla:

Muutto keskustan kerrostalo yksiöstä noin 5 kilometrin päähän isompaan kerrostalo kaksioon. Muuton huonekalu ja tavara määrä oli mitoitettu yhden hengen talouden kokoiseksi ja tarjous oli laskettu asiakkaan itse pakkaamien tavaroiden mukaan ilman erillisiä muuttolaatikoita tai pakkausmateriaaleja. Molemmissa kohdeasunnoissa on käytettävissä hissi, eikä muuttotarjouksen kalusteisiin sisältynyt pesukonetta.

Edellä esitelty tarjouspyyntö lähetettiin yhteensä kahdeksalle eri kokoiselle muuttopalveluita tarjoavalle yritykselle, joista kolme yritystä vastasi tarjouspyyntöön. Tarjousten vastausprosentti jäi siis hyvin alhaiseksi ja keskimääräinen vastausaika yrityksillä oli 1-7 arkipäivää.

Tarjousten vastausprosentti jäi hyvin alhaiseksi, vain kolme kahdeksasta vastasi tarjouspyyntöön.

Haverisella haluamme hoitaa muutot ammattimaisesti ja vastuullisesti, kaikkia säädöksiä noudattaen.

Hintataso vakiintunut Oulussa

Tarjousten hinnat olivat keskenään hyvin samanlaisessa linjassa, mutta veloitusperusteessa oli pieniä eroavaisuuksia. Ensimmäisenä muuttotarjoukseen vastannut pienempi paikallinen yritys tarjosi muuton 119€ tuntiveloituksella, johon lisättäisiin 20€ aloitusmaksu. Käytämme tässä artikkelissa arviopohjana kolme tuntia kestävää muuttoa. Tällöin ensimmäisen muuttopalvelun hinnaksi tuli kokonaisuudessaan 377€.

Toinen, huomattavasti tunnetumpi yritys tarjosi muuttopalvelun urakkahintana, joka perustui kolmen tunnin veloitukseen. Lähetimme yritykselle muuttotarjouksen heidän verkkosivujen kautta, mutta emme saaneet tarjousta. Soitimme heidän asiakaspalveluun, jonka jälkeen muuttotarjous saapui noin 30 minuutin viiveellä sähköpostiimme luettavaksi. Kolmen tunnin muutolle hinnaksi oli laskettu 380€, joka olisi tuntia kohden noin 126€.

Kun verrataan näitä kahta tarjouspyyntöä Haverinen Logisticsin tarjoukseen, voimme huomata, että Oulussa kotimuuttojen hintataso on hyvin samanlainen yrityksestä riippumatta. Haverinen Logisticsin muuttotarjous oli 128€ tunnilta ja minimiveloituksena oli kolme tuntia. Kolmen tunnin muutolle hintaa tulisi yhteensä 384€ tehden siitä tämän vertailun kalleimman muuttopalvelun. Kaikki kolme muuttotarjousta mahtui kuitenkin alle 10€ haitarin sisälle, joten hinnallisesti näissä palveluissa ei ollut huomattavissa suuria eroavaisuuksia.

Kolmen tunnin muutolle tulee keskimäärin hintaa 380 €.

Asiakas­tyytyväisyytemme on täydet 100

Teetimme asiakkaillemme NPS-tutkimuksen selvittääksemme asiakkaiden tyytyväisyys tasoa toimintaamme. Tulokseksi tuli täydet 100 pistettä.

Haverinen Logisticsin muuttopalvelu linjassa muiden yritysten kanssa

Kaksi kilpailevan yrityksen tarjousta, sekä Haverinen Logisticsin tarjous vastasivat ehtojen osalta toisiaan lähes täydellisesti, emmekä huomanneet vertailussa mitään poikkeavaa. Jokaisessa muuttopalvelussa tarjoukseen oli laskettu mukaan tilava muuttoauto sekä kaksi työntekijää.

Tarjousten saapumisessa sen sijaan oli huomattava eroavaisuus; pienempi paikallinen yritys vastasi tarjouspyyntöömme alle 24 tunnin sisällä, kun puolestaan suurempi yritys ei vastannut tarjouspyyntöömme ennen asiakaspalveluun tehtyä erillistä soittoa. Haverinen Logisticsin vastausaika oli myös alle 24 tuntia.

Oulun alueella muuttopalveluissa on huomattavissa selkeästi sama hintataso toimijasta riippumatta, mutta tarjouspyyntöjen vastauksissa ja vastaamatta jättämisissä on suurta eroavaisuutta. Tätä ei suoraan voida yhdistää yritysten kokoluokkaan, sillä osa vastaamatta jättäneistä toimijoista oli paikallisia pieniä toimijoita ja osa suurempia useammassa kaupungissa toimivia yrityksiä.

Kysely on suoritettu ulkopuolisen tekijän toimesta alkuvuodesta 2024 hyödyntäen esimerkkimuuttoa Oulun alueella.